Slider 1
Slider 2
Slider 3
Slide 4

Danh mục sản phẩm

Với ASA HAIR, bạn không chỉ là khách hàng lâu dài, Bạn còn là bạn của chúng tôi.

Sản phẩm nổi bật

Với ASA HAIR, bạn không chỉ là khách hàng lâu dài, Bạn còn là bạn của chúng tôi.

Hỗ trợ trực tuyến

Về chúng tôi

CHÚNG TA LÀ AI

ASA HAIR KHÔNG phải là một công ty tóc mới.
Hơn 10 năm đến nay, chúng tôi đến khắp các tỉnh thành ở Việt Nam để thu mua tóc người, sau đó bán ra nước ngoài. Chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên xuất khẩu loại sản phẩm ...

Xem thêm
18 tấn
18 tấn
Sản lượng hàng năm
500
500
Công nhân viên
200
200
Hệ thống đại lý
50.000 m2
50.000 m2
Diện tích nhà xưởng
Về chúng tôi

Hệ thống cửa hàng

Hơn 10 năm đến nay, chúng tôi đến khắp các tỉnh thành ở Việt Nam để thu mua tóc người, sau đó bán ra nước ngoài. Chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên xuất khẩu loại sản phẩm này ra nước ngoài.

Bài viết mới